Kinh Doanh

Cổ phiếu ưu đãi là gì? Các loại cổ phiếu ưu đãi

5 (100%) 1 vote

Cổ phiếu là một trong những dạn đầu tư kiếm lời nhanh nhất nên từ lâu nó đã trở nên phổ biến. Cổ phiếu thường gặp nhiều nhất tại những sàn chứng khoán. Trong nhóm cổ phiếu còn có nhiều loại khác nhau. Trong bài viết này chúng tôi sẽ chỉ điểm qua loại hình cổ phiếu ưu đãi.

Cổ phiếu ưu đãi là gì

cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu ưu đãi trong tiếng Anh có nghĩa là “Preferred Stock”, đây là một loại chứng khoán có nhiều điểm giống với cổ phiếu cơ bản và trái phiếu. Cổ phiếu ưu đãi là sở hữu trong một công ty có yêu cầu cao hơn về tài sản và thu nhập của nó so với cổ phiếu phổ thông. Cổ phiếu ưu đãi thường có cổ tức phải được chi trả trước khi chia cổ tức cho cổ đông phổ thông và cổ phiếu thường không có quyền biểu quyết.

Cổ phiếu ưu đãi kết hợp các tính năng của nợ, nó trả cổ tức cố định và vốn chủ sở hữu, trong đó nó có tiềm năng để đánh giá cao về giá. Người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi có yêu cầu về thu nhập của công ty và tài sản trong trường hợp thanh lý trước yêu cầu của người nắm giữ cổ phiếu phổ thông đối với yêu cầu của trái chủ và tất cả các chủ nợ khác.

Những loại cổ phiếu ưu đãi

Muốn tìm hiểu về cổ phiếu ưu tiên ngoài nắm chắc về phần định nghĩa thì người dùng còn phải hiểu được tất cả những loại cổ phiếu ưu đãi nhất là về mặt trách nhiệm của mỗi loại này.

Cổ phiếu ưu tiên

Nhiều công ty có các vấn đề khác nhau về cổ phiếu ưu đãi trong cùng một lúc và một trong số đó thường được chỉ định là công ty có mức độ ưu tiên cao nhất. Nếu công ty chỉ có đủ tiền để đáp ứng lịch biểu cổ tức cho một trong những vấn đề ưu tiên, thì công ty sẽ thực hiện thanh toán cổ tức theo ưu tiên trước. Do đó, ưu tiên ưu tiên có rủi ro tín dụng ít hơn các cổ phiếu ưu tiên khác nhưng nó thường mang lại lợi suất thấp hơn so với các cổ phiếu khác.

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức

cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Xếp sau cổ phiếu ưu tiên của công ty (trên cơ sở thâm niên, là các vấn đề ưu tiên khác nhau của công ty. Các vấn đề này được ưu tiên hơn tất cả các loại ưu tiên khác của công ty. Nếu công ty phát hành nhiều hơn một vấn đề ưu tiên, sau đó các vấn đề khác nhau được xếp hạng theo thâm niên của họ.

Cổ phiếu ưu đãi mua lại

Cổ phiếu ưu đãi mua lại là cổ phiếu ưu đãi mà công ty phát hành có thể chọn mua lại với giá cố định trong tương lai. Quy định này mang lại lợi ích cho công ty phát hành nhiều cổ đông hơn vì nó cho phép công ty đặt giới hạn về giá trị của cổ phiếu.

Ví dụ: Nếu công ty giữ quyền mua lại “cổ phiếu mua lại” với giá 45 đô la một cổ phiếu, công ty có thể chọn mua cổ đông ở mức giá này nếu giá trị thị trường của cổ phiếu ưu đãi vượt quá mức đã đưa ra. Cổ phiếu ưu đãi mua lại đảm bảo công ty có thể giới hạn trách nhiệm tối đa đối với các cổ đông ưu tiên.

Cổ phần ưu đãi tham gia

Cổ phiếu ưu đãi có sự tham gia sẽ cung cấp một bảo đảm lợi nhuận bổ sung cho các cổ đông. Nghĩa là những cổ phiếu này cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội nhận thêm cổ tức nếu công ty đạt được một số mục tiêu tài chính được xác định trước. Tuy nhiên, Cổ phần ưu đãi tham gia đảm bảo cổ tức bổ sung trong trường hợp công ty phát hành đáp ứng các mục tiêu tài chính nhất định. Nếu công ty có một năm đặc biệt sinh lợi và đạt được mục tiêu lợi nhuận định trước kế hoạch, các nhà đầu tư sẽ nhận được cổ tức bổ sung. Nghĩa là người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi sự tham gia sẽ nhận được khoản thanh toán cổ tức cao hơn tỷ lệ cố định thông thường.

Cổ phiếu ưu đãi tích lũy

cổ phiếu tích lũy

Cổ phiếu ưu đãi bao gồm một điều khoản tích lũy bảo vệ nhà đầu tư chống lại sự suy giảm lợi nhuận của công ty. Nếu doanh thu giảm, công ty phát hành có thể không đủ khả năng trả cổ tức. Cổ phiếu tích lũy yêu cầu bất kỳ cổ tức chưa thanh toán nào phải được trả cho các cổ đông ưu tiên trước trả cho các cổ đông phổ thông. Nếu một công ty đảm bảo cổ tức là 10 đô la cho mỗi cổ phần ưu đãi nhưng không đủ khả năng trả trong ba năm liên tiếp, thì công ty phải trả cổ tức tích lũy 40 đô la trong năm thứ tư trước khi có thể trả bất kỳ khoản cổ tức nào khác.

Cổ phiếu chuyển đổi

Cổ phiếu chuyển đổi là cổ phiếu ưu đãi có thể đổi thành cổ phiếu phổ thông theo tỷ lệ cố định. Điều này đặc biệt sinh lợi cho các cổ đông ưu tiên nếu giá trị thị trường của cổ phiếu phổ thông tăng.

Giả sử một nhà đầu tư mua năm cổ phiếu của cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi với giá $ 50 mỗi cổ phiếu và một cổ phiếu của cổ phiếu ưu đãi có thể được chuyển đổi thành ba cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông. Lợi nhuận có thể được tạo ra từ khoản đầu tư $ 250 ban đầu nếu năm cổ phiếu ưu đãi được chuyển đổi thành 15 cổ phiếu phổ thông khi giá trị của cổ phiếu phổ thông tăng lên trên $ 17 ($ 17 * 15 = $ 255). Khi cổ phiếu đã được trao đổi, cổ đông sẽ từ bỏ lợi ích của cổ tức cố định và không thể chuyển đổi cổ phiếu phổ thông thành cổ phiếu ưu đãi.

Nhìn chung, cổ phiếu ưu đãi sẽ ưu tiên những cổ đông có yêu cầu cao hơn đối với tài sản của công ty phát hành so với cổ đông phổ thông. Trong trường hợp cực đoan nhất các cổ đông ưu tiên phải được trả tiền lãi cho công ty trước các cổ đông phổ thông trong trường hợp công ty phá sản và thanh lý. Cổ phiếu ưu đãi có nhiều dạng khác nhau thường được mua thông qua các nhà môi giới chứng khoán trực tuyến bởi các nhà đầu tư cá nhân. Dù thế nào thì cổ phiếu ưu đãi cũng được xem là một trong những loại hình chứng khoán dễ kiếm lời.

ecni.org

 

Please follow and like us: