Kinh Doanh

Lưu ký chứng khoán là gì? Tổng quan về lưu ký chứng khoán

5 (100%) 1 vote

Lưu ký chứng khoán được xem là một trong những tổ chức có hệ thống rất quan trọng trên thị trường chứng khoán. Mặc dù nước ta đang này càng hội nhập kinh tế, tài chính nhưng vẫn còn rất nhiều người chưa thực sự tường tận về lưu ký chứng khoán.

Định nghĩa – Lưu ký chứng khoán là gì?

lưu ký chứng khoán là gì

 

Lưu ký chứng khoán được xem là một trong những hoạt động bảo quản an toàn, ký gửi, chuyển giao, ghi nhận sở hữu chứng khoán của khách hàng trên tài khoản lưu ký. Nó được thực hiện bởi VSS (trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).

Theo quy định của luật chứng khoán thì hoạt động lưu ký này sẽ là một cơ sở như tòa nhà, văn phòng, nhà kho… nói chung là địa điểm có thể thực hiện gửi và lưu trữ an toàn. Nó có thể đề cập đến một tổ chức, ngân hàng hoặc tổ chức nắm giữ chứng khoán và hỗ trợ giao dịch chứng khoán. Thuật ngữ này cũng có thể đề cập đến một tổ chức lưu ký chấp nhận tiền gửi từ khách hàng.

Một tổ chức lưu ký cung cấp dịch vụ tài chính cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Tiền gửi trong tổ chức bao gồm các chứng khoán như cổ phiếu hoặc trái phiếu. Tổ chức này nắm giữ chứng khoán ở dạng điện tử còn được gọi là hình thức ghi sổ hoặc ở dạng phi vật chất hoặc giấy như chứng chỉ vật lý.

Chức năng của lưu ký chứng khoán

Lưu ký chứng khoán có vai trò chuyển quyền sở hữu cổ phần từ tài khoản của nhà đầu tư này sang tài khoản của nhà đầu tư khác khi giao dịch được thực hiện là một trong những chức năng chính của lưu ký. Điều này giúp giảm các giấy tờ để thực hiện giao dịch và tăng tốc quá trình chuyển tiền.

Một chức năng khác của lưu ký là loại bỏ rủi ro nắm giữ chứng khoán ở dạng vật lý như trộm cắp, mất mát, gian lận, thiệt hại hoặc chậm trễ trong việc giao hàng.

Dịch vụ lưu ký cũng bao gồm dịch vụ kiểm tra, tiết kiệm tài khoản, chuyển tiền và thanh toán điện tử thông qua thẻ ngân hàng hoặc thẻ ghi nợ trực tuyến. Khách hàng đưa tiền của họ cho một tổ chức tài chính với niềm tin công ty giữ nó và trả lại khi khách hàng yêu cầu tiền.

Các tổ chức này chấp nhận tiền của khách hàng và trả lãi cho số tiền theo thời gian. Trong khi giữ tiền của khách hàng, các tổ chức này được phép cho người khác dưới hình thức thế chấp hoặc cho vay kinh doanh và tạo ra nhiều tiền lãi hơn số tiền lãi trả cho khách hàng.

Một nhà đầu tư muốn mua kim loại quý có thể mua nó ở dạng thỏi vàng hoặc dạng giấy. Vàng, bạc hoặc đồng xu có thể được mua từ một đại lý có uy tín và được lưu giữ với một lưu ký của bên thứ ba. Đầu tư vào vàng thông qua hợp đồng tương lai không tương đương với nhà đầu tư sở hữu vàng. Thay vào đó, vàng được nợ cho nhà đầu tư.

Một nhà giao dịch hoặc người bảo hiểm muốn giao hàng thực tế trên hợp đồng tương lai trước tiên phải thiết lập một vị thế tương lai (mua) dài và chờ cho đến khi người bán đấu thầu thông báo giao hàng. Với các hợp đồng tương lai  người bán cam kết giao vàng cho người mua vào ngày hết hạn hợp đồng. Người bán phải có kim loại (trong trường hợp này là vàng) trong một lưu ký được phê duyệt. Điều này được thể hiện bằng cách giữ các chứng quyền lưu ký điện tử được phê duyệt để thực hiện hoặc nhận giao hàng.

Ví dụ về Lưu ký chứng khoán

VSD là một cơ quan thanh toán bù trừ hoạt động như một lưu ký chứng khoán trung tâm (CSD) cho các khách hàng của mình, nhiều người giao dịch trên các sàn giao dịch khu vực. Hầu hết các khách hàng bao gồm các ngân hàng, đại lý môi giới và các tổ chức khác chuyên nghiệp tham gia quản lý về chứng khoán, tạo thị trường, giao dịch hoặc nắm giữ nhiều loại chứng khoán. VSD giải quyết các giao dịch chứng khoán trong nước và quốc tế, bao gồm trái phiếu, cổ phiếu, công cụ phái sinh và quỹ đầu tư. Hơn 190.000 chứng khoán quốc gia và quốc tế được chấp nhận trong hệ thống, bao gồm một loạt các công cụ nợ cố định và lãi suất thả nổi được giao dịch quốc tế, chuyển đổi, chứng quyền và cổ phần.

Các loại tiền gửi lưu ký chứng khoán

luu lý chứng khoán

Ba loại hình chính của tổ chức lưu ký là công đoàn tín dụng, tổ chức tiết kiệm và ngân hàng thương mại. Nguồn tài trợ chính cho các tổ chức này là thông qua tiền gửi từ khách hàng. Tiền gửi và tài khoản của khách hàng được bảo hiểm FDIC đến giới hạn nhất định.

Công đoàn tín dụng là các công ty phi lợi nhuận tập trung cao độ vào các dịch vụ khách hàng. Khách hàng gửi tiền vào tài khoản liên minh tín dụng, tương tự như mua cổ phần trong liên minh tín dụng. Thu nhập của liên minh tín dụng được phân phối dưới dạng cổ tức cho mọi khách hàng.

Các tổ chức tiết kiệm là các công ty vì lợi nhuận, còn được gọi là các tổ chức tiết kiệm và cho vay. Các tổ chức này tập trung chủ yếu vào cho vay thế chấp tiêu dùng nhưng cũng có thể cung cấp thẻ tín dụng và các khoản vay thương mại. Khách hàng gửi tiền vào một tài khoản mua cổ phiếu trong công ty. Ví dụ, trong năm tài chính, một tổ chức tiết kiệm có thể phê duyệt 71.000 khoản vay thế chấp, 714 khoản vay bất động sản, 340.000 thẻ tín dụng và 252.000 khoản vay tiêu dùng tự động và cá nhân.

Các ngân hàng thương mại là các công ty vì lợi nhuận và là loại hình tổ chức lưu ký lớn nhất. Các ngân hàng này cung cấp một loạt các dịch vụ cho người tiêu dùng và doanh nghiệp như kiểm tra tài khoản, cho vay tiêu dùng và thương mại, thẻ tín dụng và các sản phẩm đầu tư. Các tổ chức này chấp nhận tiền gửi và chủ yếu sử dụng tiền gửi để cung cấp các khoản vay thế chấp, cho vay thương mại và cho vay bất động sản.

Hướng dẫn lưu ký chứng khoán

hướng dẫn luu ký chứng khoán

Bước 1: Khách hàng mở tài khoản giao dịch chứng khoán nếu chưa có tài khoản.

Bước 2: Vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu lưu ký chứng khoán, cùng với sổ cổ đông hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu chứng khoán (chứng chỉ cổ phiếu), sau đó đưa cho nhân viên tại đây.

Bước 3: Nhân viên sẽ kiểm tra thông tin trong sổ cổ đông hoặc chứng chỉ cổ phiếu, so sánh thông tin này với nhà phát hành đã đăng ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). Nếu thông tin khớp với nhau, lúc này nhân viên sẽ đăng nhập vào hình thức lưu ký và trả lại cho khách hàng một bản sao. Nếu thông tin không khớp, bạn sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp thẻ ID và đăng nhập vào mẫu sửa đổi Thông tin của VSD. Sau đó, nhân viên sẽ trả lại cho khách hàng 1 bản sao của mẫu lưu ký.

Bước 4: Bên thực hiện lưu ký sẽ hoàn thành các tài liệu và gửi đến VSD.

Bước 5: Sau khi nhận được các tài liệu hợp lệ từ VSD, nhân viên tại nơi nhận lưu ký chứng khoán sẽ ghi lại mức tăng tương ứng của chứng khoán của khách hàng trong hệ thống. Hệ thống sẽ tự động gửi SMS đến khách hàng để thông báo thay đổi này.

Trên đây là toàn bộ thông tin về lưu ký chứng khoán, với dịch vụ này khách hàng sẽ rất yên tâm về tài sản lưu ký. Tuy nhiên, vẫn còn có một số rủi ro liên quan đến cách dịch vụ, để quá trình diễn ra suôn sẻ mỗi người thực hiện lưu ký chứng khoán cần phải xem xét, phân tích và đánh giá thị trường trong mỗi trường hợp cụ thể.

ecni.org

Please follow and like us: