Privacy

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Trung Tâm Gia Sư ECNI giỏi tại Hà Nội cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng khi cung cấp trên trang web https://www.ecni.org/

Khi khách hàng cung cấp những thông tin trên trang web, chúng tôi chỉ để sử dụng những thông tin này vào việc giao dịch với quý khách hàng. Mọi thông tin không tiết lộ cho bên thứ 3. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân cho các thống kê nội bộ, lưu giữ để xem xét và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Mọi thông tin này chúng tôi cần để phục vụ được cho khách hàng được tốt hơn.

Mọi thông tin cá nhân của khách hàng chúng tôi không tiết lộ cho bất kì ai, cá nhân hoặc bất kỳ tổ chức nào, trừ khi có sự yêu cầu của pháp luật.

Trung Tâm Gia Sư ECNI có thể sửa đổi chính sách theo thời gian. Nếu việc thay đổi có liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân của quý khách, chúng tôi sẽ công bố rộng rãi trên website.