Kinh Doanh

Thị trường chứng khoán là gì? chứng năng và hoạt động của thị trường chứng khoán

5 (100%) 1 vote

Các nhà đầu tư mua và bán cổ phiếu và các khoản đầu tư khác thông qua thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán là nơi các nhà đầu tư kết nối để mua và bán các khoản đầu tư – phổ biến nhất là cổ phiếu.

Thị trường chứng khoán là gì?

thị trường chứng khoán là gì

Thị trường chứng khoán có tên tiếng Anh là stock market, thuật ngữ này đề cập đến việc thu thập các thị trường, nơi diễn ra các hoạt động trao đổi mua, bán, phát hành cổ phiếu thường xuyên của các công ty đại chúng. Các hoạt động tài chính này được thực hiện thông qua trao đổi chính thức được thể chế hóa hoặc giao dịch tự do (OTC), những thị trường này hoạt động theo bộ quy định xác định.

Có thể có nhiều địa điểm giao dịch chứng khoán trong một quốc gia hoặc khu vực cho phép giao dịch bằng cổ phiếu và các hình thức chứng khoán khác. Trong khi cả hai thuật ngữ – thị trường chứng khoán và Sàn giao dịch chứng khoán – được sử dụng thay thế cho nhau. Nếu một người nói rằng anh ta giao dịch trên thị trường chứng khoán, điều đó có nghĩa là anh ta mua và bán cổ phiếu/ vốn chủ sở hữu trên một (hoặc nhiều) sàn giao dịch chứng khoán, như vậy nó cũng là một phần của thị trường chứng khoán nói chung.

Những sàn giao dịch chứng khoán nổi tiếng tại Việt Nam: Joint – Stock Company No 482, Bienhoa Confectionery Corporation, Bim Son Cement Joint Stock Company, Bach Tuyet Cotton Corporation….

Thị trường chứng khoán hoạt động như thế nào

thị trường chứng khoán là gì

Thị trường chứng khoán cung cấp một môi trường an toàn vì được kiểm soát chặt chẽ, những người tham gia thị trường có thể giao dịch cổ phiếu và các công cụ tài chính đủ điều kiện chấp nhận rủi ro. Hoạt động theo các quy tắc được xác định theo quy định của cơ quan quản lý, thị trường chứng khoán đóng vai trò là thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp.

Là một thị trường chính, thị trường chứng khoán cho phép các công ty phát hành và bán cổ phần của họ cho công chúng lần đầu tiên thông qua quá trình chào bán công khai ban đầu (IPO). Hoạt động này giúp các công ty huy động vốn cần thiết từ các nhà đầu tư. Về cơ bản, điều đó có nghĩa là một công ty tự chia thành một số cổ phần (giả sử, 20 triệu cổ phiếu) và bán một phần cổ phần đó (giả sử, 5 triệu cổ phiếu) cho công chúng với giá chung (giả sử, 10 đô la cho mỗi cổ phiếu). Để tạo điều kiện cho quá trình này, một công ty cần một thị trường nơi những cổ phiếu này có thể được bán ra. Thị trường này được cung cấp bởi thị trường chứng khoán. Nếu mọi thứ diễn ra theo kế hoạch, công ty sẽ bán thành công 5 triệu cổ phiếu với mức giá 10 đô la một cổ phiếu và thu về số tiền trị giá 50 triệu đô la.

Các nhà đầu tư sẽ có được cổ phiếu của công ty mà họ có thể dự kiến ​​nắm giữ trong thời gian ưu tiên của họ, với dự đoán tăng giá cổ phiếu và bất kỳ thu nhập tiềm năng nào dưới dạng cổ tức thanh toán. Sàn giao dịch chứng khoán đóng vai trò là người hỗ trợ cho quá trình huy động vốn và nhận được một khoản phí cho các dịch vụ và các đối tác tài chính của công ty.

Sau quá trình IPO – phát hành cổ phiếu lần đầu tiên được gọi là quá trình niêm yết, sàn giao dịch chứng khoán cũng đóng vai trò là nền tảng giao dịch tạo điều kiện cho việc mua và bán cổ phiếu niêm yết thường xuyên. Điều này tạo thành thị trường thứ cấp. Sàn giao dịch chứng khoán kiếm được một khoản phí cho mỗi giao dịch xảy ra trên nền tảng của nó trong hoạt động thị trường thứ cấp.

Sở giao dịch chứng khoán có trách nhiệm đảm bảo tính minh bạch về giá, thanh khoản, phát hiện giá và giao dịch công bằng trong các hoạt động giao dịch tương tự. Vì hầu hết tất cả các thị trường chứng khoán lớn trên toàn cầu đều hoạt động điện tử, sàn giao dịch duy trì các hệ thống giao dịch quản lý hiệu quả các lệnh mua và bán từ những người tham gia thị trường khác nhau. Họ thực hiện chức năng khớp giá để tạo điều kiện thực hiện giao dịch ở mức giá công bằng cho cả người mua và người bán.

Một công ty niêm yết cũng có thể cung cấp cổ phiếu mới, bổ sung thông qua các dịch vụ khác ở giai đoạn sau. Họ thậm chí có thể mua lại hoặc hủy niêm yết cổ phiếu của họ. Các sàn giao dịch chứng khoán tạo điều kiện cho các giao dịch như vậy. Sàn giao dịch chứng khoán thường tạo và duy trì các chỉ số cấp thị trường và ngành cụ thể khác nhau, cung cấp một thước đo để theo dõi sự chuyển động của thị trường nói chung.

Các sàn giao dịch chứng khoán cũng duy trì tất cả các tin tức, thông báo và báo cáo tài chính của công ty, thường có thể được truy cập trên các trang web chính thức của họ. Một sàn giao dịch chứng khoán cũng hỗ trợ các hoạt động liên quan đến giao dịch, cấp độ công ty khác. Chẳng hạn, các công ty có lợi nhuận có thể thưởng cho các nhà đầu tư bằng cách trả cổ tức thường đến từ một phần thu nhập của công ty.

Chức năng chính của thị trường chứng khoán

Xử lý công bằng trong giao dịch chứng khoán: Tùy thuộc vào quy tắc cung cầu tiêu chuẩn, sàn giao dịch chứng khoán cần đảm tất cả những người tham gia thị trường có quyền truy cập ngay vào dữ liệu của các lệnh mua và bán, từ đó giúp định giá chứng khoán công bằng và minh bạch. Ngoài ra, nó cũng nên thực hiện kết hợp hiệu quả các lệnh mua và bán phù hợp.

sàn giao dịch chứng khoán

Khám phá giá hiệu quả: Thị trường chứng khoán cần hỗ trợ một cơ chế hiệu quả để phát hiện giá, trong đó đề cập đến hành động quyết định giá bảo đảm và thường được thực hiện bằng cách đánh giá cung và cầu thị trường và các yếu tố liên quan đến giao dịch.

Bảo trì thanh khoản: Mặc dù số lượng người mua và người bán đảm bảo an toàn tài chính cụ thể nằm ngoài tầm kiểm soát của thị trường chứng khoán, nhưng cần đảm bảo cho bất kỳ ai đủ điều kiện và sẵn sàng giao dịch đều có quyền truy cập vào các đơn đặt hàng, đồng thời nó sẽ được thực hiện tại hội chợ giá bán.

Tính bảo mật và hiệu lực của giao dịch: thị trường cần đảm bảo rằng tất cả người tham gia được xác minh và tuân thủ các quy tắc và quy định cần thiết.

Hỗ trợ tất cả người tham gia đủ điều kiện: Một thị trường được tạo ra bởi có nhiều người tham gia, bao gồm các nhà tạo lập thị trường, nhà đầu tư, thương nhân, nhà đầu cơ và người bảo vệ rủi ro. Tất cả những người tham gia này hoạt động trong thị trường chứng khoán với các vai trò và chức năng khác nhau.

Bảo vệ nhà đầu tư: Cùng với các nhà đầu tư giàu có và tổ chức, một số lượng lớn các nhà đầu tư nhỏ cũng được thị trường chứng khoán phục vụ cho các khoản đầu tư số lượng nhỏ. Sở giao dịch chứng khoán phải thực hiện các biện pháp cần thiết để cung cấp sự bảo vệ cần thiết cho các nhà đầu tư như thiếu kinh nghiệm, mục đích để bảo vệ họ khỏi tổn thất tài chính và đảm bảo niềm tin của khách hàng.

Kết luận

Cơ quan quản lý tài chính địa phương hoặc cơ quan tiền tệ có thẩm quyền được giao nhiệm vụ điều tiết thị trường chứng khoán của một quốc gia. Những người tham gia thị trường chứng khoán bao gồm: Môi giới chứng khoán, Các nhà quản lý danh mục đầu tư, Các chủ ngân hàng đầu tư, Các nhà cung cấp dịch vụ giám sát và kho, Nhà tạo lập thị trường… Các sàn giao dịch chứng khoán hoạt động như các viện vì lợi nhuận và thu phí cho các dịch vụ của họ. Nguồn thu nhập chính của một sàn giao dịch chứng khoán là doanh thu từ phí giao dịch được tính cho mỗi giao dịch được thực hiện trên nền tảng của chính nó.

ecni.org – kinh doanh

Please follow and like us: